Економічний словник довідник - 2020


Акція

Акція (від франц. action — цінний папір, від. лат. actio — розпорядження. дозвіл, претензія) — вид цінного паперу без встановленого строку обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства. А. підтверджує право на участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду і участь у розподілі майна при його ліквідації. Як предмет постійного продажу і купівлі А. мають свою ціну. Сума, зазначена на А., становить її номінальну вартість, а її фактична продажна ціна називається курсом А., що знаходиться у прямій залежності від розміру виплачуваного дивіденду і в оберненій — від рівня позичкового процента. Розрізняють чотири види акцій: іменні, на пред'явника, привілейовані та прості. При продажу іменних А. до книги реєстрації вносять відомості про кожну таку А. (в т.ч. про власника і час придбання А.), а також про їхню кількість у кожного акціонера. Такі А., як правило, випускаються крупним номіналом. При реєстрації А. на пред'явника до книги заносяться лише відомості про їх загальну кількість. А. на пред'явника випускають малими купюрами. За розміром отримуваного дивіденду А. поділяються на привілейовані та прості. За привілейованими дивіденди виплачують у формі стабільного, заздалегідь фіксованого процента, незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди виплачують за привілейованими А., а у випадку ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертаються вкладені в А. кошти за їх номінальною ціною. За простими А. виплачують дивіденди залежно від величини прибутку акціонерного товариства в поточному році. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні акціонерним товариством. В Україні використання А. як особливого виду цінних паперів регулюється законом „ Про цінні папери і фондову біржу», введеним у дію з 1 січня 1992 року. Шляхом розподілу А. встановлюється тісний взаємозв'язок між колективними і особистими інтересами робітників і службовців, який виражається в прямому взаємозв'язку між госпрозрахунковим доходом та дивідендом. Крім того, за допомогою випуску А. поповнюється джерело інвестицій акціонерних товариств.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити