Економічний словник довідник - 2020


Доходи

Доходи - грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Розрізняються Д. від реалізації та позареалізаційні, Д. від реалізації — фінансові надходження /валова виручка/ від реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам. Позареалізаційні Д. формуються за рахунок різних додаткових надходжень дивідендів від акцій, процентів від облігацій, отриманих штрафів тощо. Різниця між валовою виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та їх повною /комерційною/ собівартістю становить чистий дохід підприємства або прибуток. Після сплати податків та інших обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, який належить підприємству. Залежно від походження Д. поділяються на чотири основні форми: заробітна плата, процент, рента та прибуток.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити