Економічний словник довідник - 2020


Духовне виробництво

Духовне виробництво - процес створення /вироблення/ ідей, теорій, моралі, свідомості, знань, культури тощо, спрямоване на формування нових духовних, інтелектуальних і фізичних якостей людини Д. в. є діалектичною єдністю духовних продуктивних сил /наука, моральний, ідеологічний, управлінський фактори виробництва, політична, наукова, технічна інформація/ і специфічної системи зв'язків, взаємин між людьми у процесі виробництва своєрідної продукції/наукових винаходів, творів мистецтва, духовних цінностей, ідей, теорій, уявлень тощо/. Предметом економічної науки повинно стати вивчення духовних продуктивних сил, результатів духовної діяльності, їх розподілу серед членів суспільства, процесу обміну окремими продуктами духовного виробництва,їх освоєння. Духовна діяльність є специфічною сферою суспільного поділу праці, у якій здійснюється обробка людей людьми. Продукти духовної праці можуть бути результатом продуктивної та непродуктивної праці. Характерною особливістю сучасного виробництва є зростання у ньому ролі духовного потенціалу, духу народів і націй, національної самосвідомості, патріотизму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити