Економічний словник довідник - 2020


Екологічний ефект

Екологічний ефект — зміни умов природного життєвого середовища /довкілля/, кількості та якості природних ресурсів. Такі зміни можуть мати як позитивний, так і негативний характер - поліпшення або погіршення природних життєвих умов, збільшення або зменшення кількості природних ресурсів. Е. е. впливає або може вплинути у майбутньому на економічні результати матеріального виробництва і невиробничої сфери. Е. е. характеризується шістьма ознаками: походженням /природний або штучний, викликаний діяльністю людини/; формою прояву /явний і завуальований/; можливістю кількісного виміру /вимірюваний і не вимірюваний/; характером взаємозв'язку з традиційним економічним ефектом /ефект, який безпосередньо збігається або не збігається в часі з досягненням економічного ефекту/; можливістю зміни /зворотний і незворотний ефект/.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити