Економічний словник довідник - 2020


Екологія

Екологія — (від грец. oikos — дім, батьківщина та logos — слово, вчення) — наука про взаємодію між живими організмами і середовищем їх проживання та закономірності взаємодії природи і суспільства. Термін Е. запропонував німецький вчений Е. Геккель у 1886 р. Він вважав, що предметом Е. є вивчення взаємодії живих організмів і оточуючого середовища. Великий внесок у розвиток Е. належить українському вченому В. І. Вернадському, який запровадив у науковий обіг поняття „ ноосфера». Предметом Е. є екосистеми, їх продуктивність, потоки енергії в екосистемі, біологічні ритми та біосфера в цілому. В сучасній науці поняття Е. не обмежується тільки біологічними значеннями. Стосовно людини біологічна сторона цього поняття розглядається в єдності з технічними, економічними та соціальними сторонами життя суспільства. В сучасних умовах розширюється не тільки склад природних ресурсів, що залучаються в економічну діяльність, але й загальний обсяг промислових та інших відходів, що викидаються у природне середовище. Тому потрібні значні кошти для здійснення природозахисних заходів проти забруднення оточуючого середовища та прискореного відтворення природних ресурсів. Головний шлях розв'язання проблем Е. — повний перехід промислового та сільськогосподарського виробництва на безвідходну технологію та замкнуті цикли природокористування, які виключають викид шкідливих речовин і відходів в навколишнє середовище. Вивчення і застосування законів Е. має надзвичайно велике значення для розвитку суспільства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити