Економічний словник довідник - 2020


Економетрика

Економетрика (від грец. metron — міра) — наука, яка вивчає кількісні характеристики економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу. Термін Е. запроваджений норвезьким вченим Р. Фрішем. Економетрики вважають, що на підставі знань параметрів, внутрішніх та зовнішніх чинників можливо вирахувати, в який час та в яких розмірах відбудуться ті чи інші господарські явища та процеси. Е. — одне з відгалужень комплексу наукових дисциплін, об'єднаних поняттям — „ економіко — математичні методи». Її головним завданням є перевірка економічних теорій на фактичному матеріалі за допомогою методів математичної статистики. Е, претендує на те, щоб виміряти у господарській діяльності величину, інтенсивність та кореляцію процесів і явищ. Економетрики вважають, що економічна теорія повинна розвиватись на підставі математики та статистики, що дозволяє узгоджувати теоретичні розробки з емпіричними даними і шляхом екстраполяції передбачати хід економічних подій. В процесі розвитку Е. від неї поступово відокремились дослідження операцій, лінійне програмування теорія графів, теорія гри, теорія управлінських рішень та інші розділи економічної науки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити