Економічний словник довідник - 2020


Економіка народна

Економіка народна — економічна система, що базується переважно на трудовій колективній власності на засоби виробництва та виготовлений продукт, а основним суб'єктом управління цією власністю виступають члени трудового колективу. Це зумовлено тим, що праця в сучасних умовах носить переважно колективний характер, якому повинно відповідати колективне привласнення. Е. н. не виключає, а передбачає плюралізм форм власності, оскільки в умовах чесної і регульованої конкуренції ефективніше розвиватиметься і трудова колективна власність. Певну правову основу для формування в Україні Е. н. створив Закон „ Про приватизацію», в якому пріоритетною формою власності названа власність трудових колективів. Двома іншими основними формами власності при побудові Е. н. є державна і приватна власність (основана на власній та чужій праці). Оптимально у розвиненій Е. н. державна власність повинна становити приблизно 30% (лісове господарство, добувна, металургійна, газова промисловість, нафтохімія, електроенергетика та деякі інші галузі). У приватну власність можуть відійти об'єкти малої приватизації. Якщо виходити з досвіду розвинутих країн Заходу, то питома вага приватної власності може досягти близько 20%. Отже, частка власності трудових колективів у сукупній власності становитиме близько 50 %. Враховуючи те, що до складу приватної власності входить індивідуальна трудова та приватна власність, основана на чужій праці, а оптимальна доля першої становитиме приблизно 15 % від обсягу сукупної власності, на долю трудової колективної та індивідуальної трудової форм власності припадатиме близько 50% загальної власності на засоби виробництва, У свою чергу, державна власність, яка повинна пройти процес реформування і буде розвиватись у формі акціонерних компаній, також певною мірою буде належати зайнятим у державному секторі працівникам, але контрольний пакет акцій залишиться у руках держави. З урахуванням цього всі форми трудової власності будуть переважати у структурі сукупної власності, що й становитиме основу Е. н. Доцільність побудови в Україні Е. н. зумовлена також історичними традиціями українського народу, його менталітетом Крім того, трудова колективна власність є найефективнішою формою власності у розвинутих країнах світу. У США, наприклад, близько 11 тис. фірм викуплено трудовими колективами, а доля зайнятих на цих підприємствах становить близько 10% сукупної чисельності працюючих. Отже, уданій країні також формуються елементи Е. н. У власності на створений національний доход доля держави становитиме приблизно 40— 45%. Як свідчить досвід розвинутих країн світу, через державний бюджет перерозподіляється від 40 до 55 % національного доходу, що й становить основу формування відповідної долі державної власності на національний доход. Згодом переважна частка цієї власності направляється на розвиток освіти, охорони здоров'я і навколишнього середовища та інші соціальні цілі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити