Економічний словник довідник - 2020


Економічна роль держави

Економічна роль держави — виконувані державою основні економічні функції з метою забезпечення процесу розширеного відтворення. Реалізація таких функцій починається з моменту виникнення держави, тобто з часу розпаду первіснообщинного ладу і розколу суспільства на протилежні класи. Щоб зламати опір пригноблених верств населення і постійно здійснювати експлуатацію, класові власників потрібний був спеціальний орган насильства — держава, уособленням якої стали армія, чиновницький апарат, суди, тюрми тощо. Тому найважливішими функціями держави в цей період були збереження та зміцнення існуючого ладу, пануючих форм власності й експлуатація більшості трудящих, переважно через механізм оподаткування. Водночас у країнах стародавнього світу держава брала на себе виконання загальних економічних функцій (будівництво іригаційних споруд, прокладання доріг, введення єдиного грошового обігу). Під час існування Київської Русі держава регламентувала торгівлю, вводила систему мита, організовувала будівництво нових міст. На етапі становлення та розвитку капіталізму держава виконувала насамперед функцію первісного нагромадження капіталу. З будівництвом арсеналів та верфей, підприємств по добуванню міді, залізної руди, створенням горілчаних, соляних, тютюнових монополій держава починає активно виконувати функції підприємця. Важливими її економічними функціями у цей період та протягом розвитку нижчої стадії капіталізму (з початку XVI ст. до 60-х років XIX ст.) стають збереження конкуренції, обмеження іноземного впливу на місцеву промисловість, утримання пошти, портів, транспортних засобів, організація географічних досліджень. Держава також регулює тривалість робочого дня, частково розміри заробітної плати. На вищій стадії розвитку капіталізму, особливо після кризи 1929—1933 pp., вона бере на себе виконання такої глобальної економічної функції, як відтворення сукупного капіталу, розвиток усієї економічної системи. У зв'язку з цим зростає роль держави як підприємця, інвестора, продавця, покупця, кредитора, боржника, організатора. Ця діяльність охоплює всі сфери суспільного відтворення і виражається у формі зростаючого одержавлення засобів виробництва (будівництво державних підприємств, створення спільних з приватним капіталом компаній, фінансування передових наукомістких галузей тощо), робочої сили (зростання чисельності працівників у державному секторі, організація громадських робіт, зростання соціальних витрат, встановлення мінімуму заробітної плати, розвиток освіти, охорони здоров'я і т. ін.), науки (фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, підготовка наукових кадрів, утримання науково-дослідних центрів тощо) та інших елементів системи продуктивних сил. Важливими економічними функціями держави є також послаблення глибини і гостроти економічних криз та циклічного характеру розвитку народного господарства, перерозподіл частки національного доходу від найбагатших верств населення до найбідніших. В тотально-одержавленій економіці колишнього СРСР з допомогою адміністративних важелів держава стала основним виконавцем функцій підприємця, інвестора, кредитора, споживача, управлінця тощо. На етапі оновлення існуючої в Україні економічної системи ряд виконуваних державою функцій передається в руки інших суб'єктів власності (колективної, приватної), суттєво послаблюється адміністративний вплив на управління народним господарством — таке управління посилюється за допомогою економічних важелів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити