Економічний словник довідник - 2020


Економічна система

Економічна система — сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін. розподіл та споживання товарів та послуг, на регулювання економічної діяльності відповідно до мети суспільства. Основними елементами Е. с., її підсистемами є продуктивні сили, техніко — економічні відносини, виробничі відносини або відносини економічної власності, господарський механізм. Продуктивні сили складають матеріально-речову основу Е. с. Ці підсистеми забезпечують перетворення природи відповідно до потреб людей, створюють матеріальні і духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці. Продуктивні сили розвиваються і функціонують за своїми законами, їм властиві внутрішні суперечності (Див. Продуктивні сили.) Техніко — економічні відносини — це відносини між людьми у процесі спеціалізації, кооперування, комбінування, концентрації виробництва тощо. Вони є речовою формою розвитку системи продуктивних сил, разом з якими формують технологічний спосіб виробництва (Див. Техніко — економічні відносини). Виробничі відносини, або економічна власність — це відносини між людьми щодо привласнення тих чи інших об'єктів власності у всіх сферах суспільного відтворення. їм також властиві внутрішні закони розвитку та іманентні суперечності. Виробничі відносини є соціально-економічною формою розвитку продуктивних сил і разом з ними складають суспільний спосіб виробництва. Проміжною ланкою між цими двома сторонами є техніко — економічні відносини. Суспільний спосіб виробництва розвивається залежно від економічних законів, наділений внутрішніми суперечностями. Господарський механізм — це система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, вирішення суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства (Див. Господарський механізм) Таким чином, в Е .с виділяються техніко — економічні та виробничі відносини (відносини економічної власності), які у діалектичній єдності утворюють економічні відносини. Україна перебуває на етапі формування нової Е. с.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити