Економічний словник-довідник

Експлуатація (від фр. expiotation — привласнення чужої праці) — безплатне привласнення власниками засобів виробництва і життєвих засобів, продукту (додаткового, а нерідко і частини необхідного), виготовленого безпосередніми працівниками шляхом економічного або позаекономічного примусу. Розрізняють такі форми Е., як особливий спосіб виробництва (рабовласництво, феодалізм, капіталізм), і такі, де вони не становлять способів виробництва (воєнні грабежі, данина, контрибуція, домашнє рабство та ін.). Перші форми Е. виникли у процесі розпаду первісного суспільства, з появою додаткового продукту, який привласнювала верхівка общини. На пізніших етапах розкладу первісного суспільства, коли починається процес формування класів (верхівка общини, з одного боку, переважна більшість жителів общини — з другого,) Е. набуває все більш неприхованого та жорстокішого характеру, що пов'язано з появою домашнього рабства, постійними грабіжницькими та загарбницькими війнами. Надалі перші форми Е. переростають у класові, пов'язані з рабовласницьким, феодальним та капіталістичним способом виробництва В умовах рабовласницького способу виробництва Е. здійснювалась за допомогою позаекономічного примусу (раба приковували до галери), за умов феодалізму поєднувались позаекономічні (селянин — кріпак повинен був відпрацювати певну кількість днів на полі феодала) та економічні форми примусу (працюючи на своєму полі, селянин змушений був частину врожаю у вигляді продуктової або грошової ренти віддавати феодалові). В умовах капіталізму панують економічні методи примусу до праці (юридично вільний найманий працівник, будучи позбавленим засобів виробництва та життєвих засобів, змушений продавати власну робочу силу, щоб про­годувати себе і членів своєї сім'ї). Тому Е. здійснюється в цілому у цивілізованих формах. Відносини Е. притаманні індивідуальному, монополістичному (в т.ч. олігополітичному), державному, інтернаціональ­ному капіталу, Виняток становлять підприємства, власниками яких є трудові колективи (на них в США зайнято близько10 млн. осіб найманої праці) та ферми, підприємства дрібнотоварного сектора економіки (дрібні торгівці, фермери, які не залучають до праці найманих працівників тощо). В межах кожної із названих форм капіталу ступінь Е. неоднаковий, оскільки, наприклад, на працівників дрібних капіталістичних фірм не розповсюджується право на підписання колективних договорів, відсутні профспілки тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити