Економічний словник довідник - 2020


Економічні відносини

Економічні відносини — сукупність відносин між людьми у процесі виробництва та привласнення матеріальних і духовних благ у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні, споживанні). Відносини між людьми у сфері виробництва складаються з двох елементів: 1 Привласнення предметів природи через процес праці, 2) відносин спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва тощо як всередині окремого підприємства, так і між підприємствами. Е. в. також формуються у результаті взаємодії двох відносно самостійних підсистем, техніко — економічних та соціально-економічних відносин. Перші є речовою формою розвитку системи продуктивних сил, другі — суспільною. Таким чином, розвиткові продуктивних сил можуть сприяти або гальмувати його як техніко — економічні, так і соціально-економічні відносини. Найшвидше прогрес продуктивних сил здійснюється тоді, коли їх рівню відповідають названі дві підсистеми відносин. Соціально-економічні відносини — це і є виробничі відносини, або економічна власність, визначальною серед яких є власність на засоби виробництва. В сучасних умовах вона виступає насамперед у формі привласнення акцій, облігацій та інших цінних паперів. Е. в. складають базис суспільства, на якому ґрунтуються надбудовчі відносини — соціальні, правові, політичні, національні, культурні, моральні, психологічні та ін. Розвиток Е. в. визначає еволюцію надбудовчих відносин або окремі їх елементи (політичні, правові і т.д.) здійснюють зворотний вплив на зміни Е. в. На певному етапі еволюції суспільства першочергову роль можуть відігравати окремі сторони як базисних, так і надбудовчих відносин. Наприклад, в даний час для реформування існуючої в Україні економічної системи необхідно спочатку радикально змінити право власності через систему науково обґрунтованих законів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити