Економічний словник довідник - 2020


Економічні закони

Економічні закони — внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між протилежними сторонами, властивостями, ступенями розвитку явищ і процесів економічного життя, при яких (зв'язках) відбувається зародження, функціонування і перехід даної суперечності в її більш розвинуті форми. Е. з. мають об'єктивний характер, але, на відміну від законів природи, виникають, функціонують і розвиваються лише у процесі економічної діяльності людей у безпосередньому виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Система Е. з. об'єднує чотири їх типи загальні економічні закони, тобто закони, властиві всім суспільним способам виробництва (закон зростання потреб, закон економії часу та інші). Цей тип законів властивий насамперед технологічному способу виробництва, процесу взаємодії людини з природою, взаємозв'язку між різними елементами у процесі праці, однаковими для всіх суспільних форм. Серед загальних Е. з., у свою чергу, виділяються закони розвитку і функціонування системи продуктивних сил (закон приведення у дію всезростаючої маси засобів виробництва з дедалі меншою затратою людської сили), а також закони, які управляють техніко — економічними відносинами (закон усуспільнення виробництва і праці, закон переміни праці); особливі закони, які діють у декількох суспільних способах виробництва і пов'язані перш за все з розвитком товарно-грошових відносин. До них належить закон вартості, закон попиту і пропозиції тощо. Вони відображають внутрішні, необхідні, сталі й суттєві зв'язки, властиві декільком технологічним способам виробництва у взаємодії з деякими однаковими елементами різних суспільних форм в однотипних суспільно-економічних формаціях; специфічні закони, які діють лише у межах одного суспільного способу виробництва. Це насамперед основний економічний закон, який виражає найбільш глибинні, сталі і т. ін. зв'язки між системою продуктивних сил і виробничими відносинами, або економічною власністю. Серед специфічних законів виділяються Е. з., властиві лише розвитку відносин власності (закон централізації капіталу); закони, що діють лише на одній із стадій (вихідній або низхідній) суспільного способу виробництва. Це, наприклад, закон породження монополії концентрацією виробництва, який діє з початку XX ст. Щоб економічна система розвивалась стабільно і була ефективною, необхідно пізнати механізм дії Е. з. і створювати такі умови, які б сприяли реалізації основних вимог кожного Е. з.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити