Економічний словник довідник - 2020


Експлуатація

Експлуатація (від фр. expiotation — привласнення чужої праці) — безплатне привласнення власниками засобів виробництва і життєвих засобів, продукту (додаткового, а нерідко і частини необхідного), виготовленого безпосередніми працівниками шляхом економічного або позаекономічного примусу. Розрізняють такі форми Е., як особливий спосіб виробництва (рабовласництво, феодалізм, капіталізм), і такі, де вони не становлять способів виробництва (воєнні грабежі, данина, контрибуція, домашнє рабство та ін.). Перші форми Е. виникли у процесі розпаду первісного суспільства, з появою додаткового продукту, який привласнювала верхівка общини. На пізніших етапах розкладу первісного суспільства, коли починається процес формування класів (верхівка общини, з одного боку, переважна більшість жителів общини — з другого,) Е. набуває все більш неприхованого та жорстокішого характеру, що пов'язано з появою домашнього рабства, постійними грабіжницькими та загарбницькими війнами. Надалі перші форми Е. переростають у класові, пов'язані з рабовласницьким, феодальним та капіталістичним способом виробництва В умовах рабовласницького способу виробництва Е. здійснювалась за допомогою позаекономічного примусу (раба приковували до галери), за умов феодалізму поєднувались позаекономічні (селянин — кріпак повинен був відпрацювати певну кількість днів на полі феодала) та економічні форми примусу (працюючи на своєму полі, селянин змушений був частину врожаю у вигляді продуктової або грошової ренти віддавати феодалові). В умовах капіталізму панують економічні методи примусу до праці (юридично вільний найманий працівник, будучи позбавленим засобів виробництва та життєвих засобів, змушений продавати власну робочу силу, щоб про­годувати себе і членів своєї сім'ї). Тому Е. здійснюється в цілому у цивілізованих формах. Відносини Е. притаманні індивідуальному, монополістичному (в т.ч. олігополітичному), державному, інтернаціональ­ному капіталу, Виняток становлять підприємства, власниками яких є трудові колективи (на них в США зайнято близько10 млн. осіб найманої праці) та ферми, підприємства дрібнотоварного сектора економіки (дрібні торгівці, фермери, які не залучають до праці найманих працівників тощо). В межах кожної із названих форм капіталу ступінь Е. неоднаковий, оскільки, наприклад, на працівників дрібних капіталістичних фірм не розповсюджується право на підписання колективних договорів, відсутні профспілки тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити