Економічний словник довідник - 2020


Експорт

Експорт (від лат. exportare — вивозити) — вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених в даній країні. Е. товарів, раніше ввезених в країну, які не пройшли жодної обробки, називається реекспортом. Е. також включає послуги, які на певних умовах надаються іноземному партнеру. Е. капіталу — це інвестування фінансових коштів у створення виробничих або інших об'єктів на території іншої країни з певним терміном окупності. В сучасних умовах Е. обслуговує міжнародний розподіл праці. Більша частина Е. припадає на коопераційні угоди та поставки всередині транснаціональних корпорацій. Поряд з традицій­ними товарами у сучасній економіці зростає значення Е. інформації, науково-технічних та практичних знань у вигляді „ ноу-хау» та ліцензій. В країнах з адміністративно-командною економікою Е. розглядається як важливе джерело валютних надходжень, які використовуються державою. В соціально-орієнтованій ринковій економіці через Е. надлишкова сукупна пропозиція певного товару знаходить свій попит на світовому ринку, що стимулює розвиток національної економіки. Е. також стимулює розвиток наукомістких виробництв з високою технологією, продукція яких спроможна конкурувати на зовнішньому ринку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити