Економічний словник довідник - 2020


Емісія

Емісія (від лат. emissio — випуск) — випуск в обіг грошей, акцій, облігацій та інших боргових зобов'язань. Саморегулююча система Е існувала при функціонуванні золотого стандарту, коли золоті монети надходили в обіг у міру потреби. При паперово-грошовому та кредитному обігу межі Е. визначаються потребами сфери обігу у грошах як засобі обігу та платежу, а також для покриття дефіциту державного бюджету. В сучасних умовах Е. закріплена за центральними банками країн, які використовують її для отримання емісійного доходу і як кредитний ресурс. Основний канал Е. в Україні — це збільшення безготівкових грошей для покриття дефіциту державного бюджету, а також для кредитування галузей народного господарства, але в умовах погіршення їх діяльності Е. практично перетворюється у фінансування поточних витрат. В соціальній ринковій економіці основний канал Е. грошей — це депозитно-чекова система, яка дозволяє збільшувати кількість чеків, що обслуговують безготівковий оборот. В Україні право Е грошей надано виключно Національному банку України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити