Економічний словник довідник - 2020


Ефективність соціальна

Ефективність соціальна — відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

Інтегруючим показником Е. с. є виробництво товарів народного споживання у загальному обсязі виробництва за певний період часу, як правило, за один рік. У розвинутих країнах світу частка народного споживання (група „Б») у валовому внутрішньому продукті становить приблизно 70%, а виробництво засобів виробництва (група „А») — близько 30%. У колишньому СРСР існувала обернена пропорція у співвідношенні цих двох груп. Це свідчить про значно більшу Е. е. економіки розвинутих країн Заходу, з одного боку, та затратний характер економіки колишнього Союзу, з другого. В Україні за 1991 —1993 pp. частка групи „Б» скоротилась з 30% до 27%.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити