Економічний словник довідник - 2020


Європейська валютна система (ЄВС)

Європейська валютна система (ЄВС) — організаційно-економічна форма відносин 10 країн ЄЕС (Великобританії, Бельгії, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Голландії, франції, ФРН) у валютній сфері, спрямована на стимулювання і взаємозв'язок коливань курсів національних валют, ЄВС діє з березня 1979 р. Основними методами та інструментами валютного регулювання є: підтримка меж коливання валютних курсів (як правило, 2,25%, виняток складає італійська ліра, коливання якої можуть досягати 6%); після кризи 1993 року межі розширились до 15% для всіх валют, крім німецької марки і голландського гульдена, для яких зберігся рівень 2,25%; Європейська валютно-розрахункова одиниця ЕКЮ, Європейський фонд валютного співробітництва. Головна мета ЄВС — забезпечити валютну стабільність ЄС, яка базується на власних валютно-вартісних інструментах і обмеженні ролі долара США в міжнародних розрахунках країн ЄС. ЄВС базується на 3 засадах: 1 )зобов'язання щодо узгодженої підтримки ринкових валютних курсів в обумовлених кількісних межах; коли курси валют починають коливатись вище визначеного рівня, національні валютні банки зобов'язані продавати або купувати валюти країн — учасниць в будь-якій кількості; 2) механізм кредитної допомоги урядам, які зазнають фінансових труднощів при підтримці ринкового валютного курсу на двосторонній основі, а також за рахунок засобів спеціального європейського фонду валютного співробітництва, що використовуються для короткотермінового (від 3 до 6 місяців) і середньо-термінового (від 2 до 5 років) кредитування; 3) спеціальна європейська розрахункова одиниця — ЕКЮ, яка є повноцінною колективною міжнародною валютою. ЄВС відводиться значна роль у створенні єдиного ринку країн ЄЕС. Новим етапом у розвитку ЄВС є ратифікація усіма 12 країнами — членами ЄС Маастрихтської угоди в листопаді 1993 року. 31 січня 1994 року відкрився Європейський валютний інститут (ЄВІ), на базі якого буде створений Європейський центральний банк (ЄЦБ). Метою утворення ЄВІ є розробка правил і процедур створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) та введення єдиної валюти — ЕКЮ Крім цього, ЄВІ надаватиме рекомендації щодо спрямування валютної політики окремих держав — членів ЄС. ЄВІ знаходиться у Франкфурті. Домовленість про ЄВС розглядається як перший крок до створення економічного і валютного союзу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити