Економічний словник довідник - 2020


Європейське економічне співтовариство

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) — економічне об'єднання ряду країн Західної Європи згідно з Римським договором, що вступив у силу з 1 січня 1958 року. На момент створення в ЄЕС входило 6 країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Голландія, ФРН, Франція. З 1973 року учасниками ЄЕС стали Великобританія, Данія, Ірландія, з 1981 року — Греція і з 1986 р. — Іспанія та Португалія. Чисельність населення країн — членів ЄЕС складає 350 млн. чол. Об'єднання ЄЕС з Європейським об'єднанням вугілля і сталі (ЄОВС) і Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом) утворило Європейські співтовариства В рамках ЄС у цих трьох об'єднань єдині основні органи і спільна політика. Якісно новим етапом у розвитку інтеграційних процесів у Західній Європі слід вважати ратифікацію в 1993 році 12 країнами — членами ЄС- Договору про Європейський союз.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити