Економічний словник довідник - 2020


Європейські співтовариства (Спільний ринок, Європейське співтовариство)

Європейські співтовариства (Спільний ринок, Європейське співтовариство) — регіональне інтеграційне об'єднання 12 західноєвропейських держав. Спочатку членами об'єднання були 6 держав („ шістка») — Бельгія, Голландія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург Зараз сюди входять ще Данія, Греція, Великобританія, Ірландія, Португалія, Іспанія. З 1967 року у результаті злиття органів Європейського об'єднання вугілля і сталі (договір 1952 p.), Європейського економічного співтовариства (договір 1958 р.) ї Європейського об'єднання по атомній енергії (договір 1958 р.) утворилась триєдина інтеграційна організація з офіційною назвою Європейські співтовариства. Метою ЄС є подальше інтегрування країн - учасниць до політичної і економічної єдності при частковій відмові від своїх національних суверенітетів. Країни — члени. ЄС вважають себе ядром майбутніх Сполучених Штатів Європи. Основою політики Європейських співтовариств є п'ять принципів: вільний торговий обмін (вільна торгівля); вільне переміщення громадян країн — членів; свобода вибору місця проживання; свобода надання послуг; вільний оборот капіталів і вільний платіжний оборот (трансферт капіталів). ЄС проводиться єдина торгова політика стосовно третіх країн, уніфіковані національні фінансові системи і створена Європейська валютна система. Спільний ринок є одним з найбільших у світі торговим партнером.

Чисельність населення країн— членів ЄС складає 350 млн. чол., на долю ЄС припадає біля 36% промислового виробництва; 40% — ВНП і 53% — експорту розвинутих капіталістичних країн. 1 липня 1987 року вступив у силу Єдиний європейський акт, який юридично закріпив досягнуті результати інтеграцій став політико — правовою основою для руху Співтовариств до якісно нового стану. Мета акту — перетворити в цілому відносини між учасниками ЄС в Європейський союз, який базується на економічній і соціальній єдності Співтовариств, тісному економічному і валютному союзі держав — учасниць, політичному співробітництві в нових інституційних структурах. У 1987 році була прийнята програма створення єдиного внутрішнього ринку ЄС. ЄС мають такі загальні наднаціональні органи: Європейська Рада — Верховний орган, до складу якого входять глави урядів країн — учасниць. Його робота проходить у формі нарад або сесій 2 рази на рік; Рада Міністрів — законодавчий орган; Комісія Європейських співтовариств — виконавчий орган. Тільки Комісія має право подавати на затвердження Раді Міністрів проекти законів; Європарламент — контролюючий орган. Він здійснює контроль за діяльністю Комісії! затверджує бюджет, представляє понад 80 політичних партій; Суд ЄС — вищий судовий орган. Рішення Суду ЄС обов'язкові для Співтовариств у цілому, а також для окремих країн і юридичних осіб ЄР. З 1 січня 1993 року функціонує єдиний внутрішній ринок (ЄВР) Співтовариств, відмінена решта обмежень щодо руху товарів, послуг, капіталів та людей. Введені єдині стандарти на багато видів продукції В листопаді 1993 року вступив в силу Маастрихтський договір, згідно з яким до кінця десятиріччя ЄС повинні перетворитись у валютний, економічний і політичний Європейський союз з єдиними зовнішньою політикою, громадянством та валютою. До кінця 1995 року передбачається, що чотири країни — члени ЄАВТ — Австрія, Швеція, Фінляндія, Норвегія — стануть членами ЄС. Україна підписала угоду з Комісією Європейського союзу, співпрацює з ЄБРР.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити