Економічний словник довідник - 2020


Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару — певний період часу, протягом якого товар має життєздатність на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Від Ж. ц. т. безпосередньо залежить рівень прибутку продавця (продуцента) на кожній з його стадій. Розрізняють такі стадії Ж. ц. т.; 1) впровадження товару на ринок; 2) зростання обсягу продажу внаслідок визнання товару покупцями; 3) стадія зрілості, яка характеризується максимальною прибутковістю; 4) насичення ринку товаром; 5) спад обсягу продажу і прибутку. Впровадження характерне тим, що на цій стадії торгівля збиткова: обсяг продажу низький, маркетингові витрати великі (особливо на рекламу). Вплив елементів маркетингової політики на обсяг продажу здійснюється у такому порядку (за рівнем витрат і значенням): якість, реклама, зниження ціни, поліпшення сервісу. Зростання — це стадія визнання покупцями товару і активізація попиту на нього. Обсяг продажу збільшується, а відповідно і прибутковість, витрати на рекламу дещо стабілізуються. Вплив елементів маркетингової політики на зростання збуту: поширення реклами, підвищення якості, зниження ціни, поліпшення сервісу. Зрілість характеризується тим, що більшість покупців вже придбали товар. Тому темпи зростання продажу падають, а прибуток починає знижуватися через збільшення витрат на рекламу та інші маркетингові заходи. Елементи маркетингової політики впливають на збільшення продажу у такому порядку: зниження цін, зростання реклами, підвищення якості, поліпшення сервісу. Насичення відбувається тоді, коли, незважаючи на вжиті заходи, продаж більше не зростатиме. Прибутковість торгівлі продовжує збільшуватись, але через зменшення витрат на виробництво (повне освоєння технології і зменшення браку). На збільшення обсягу продажу впливає активізація рекламної діяльності, поліпшення якості сервісу, зниження ціни. Спад — це стадія різкого зниження продажу, а пізніше — і прибутку. Кожному товару властивий певний життєвий цикл тривалістю від декількох місяців до багатьох років. Види Ж. ц. т. дуже відрізняються як за тривалістю, так і за формою. Існують такі форми кривих Ж. ц. т.: 1)традиційна; 2)класична (бум); 3) крива захоплення; 4)сезонна (крива моди); 5) крива поновлення (ностальгії); 6) крива провалу. Традиційна крива включає чітко виражені стадії Ж. ц. т. (впровадження на ринок, зростання, зрілість, насиченість і спад). Класична крива (бум) дає опис життєвого циклу надто популярного товару із стабільним попитом вподовж тривалого проміжку часу. Крива захоплення описує швидкий злет і падіння популярності товару. Сезонна крива (моди) характеризує товар, який добре продається лише в певні періоди часу. Крива поновлення (ностальгії) описує товар, який ніби застарів, але знову здобув популярність. Крива провалу дає опис товару, який взагалі не має успіху. Для окремих стадій життєвого циклу, а також для різних його кривих характерна певна комбінація маркетингових заходів, яка дозволяє продавцю здійснювати стратегічні задуми і тактику поведінки на ринку. Основний критерій оцінки Ж. ц. т. — обсяг доходів від продажу, який забезпечує відшкодування всіх витрат на виробництво і реалізацію товару та отримання запланованого прибутку. Втрата товаром ринкової сталості пов'язана, як правило, з появою на ринку нового товару, суттєвим зниженням попиту, падінням обсягів продажу і прибутку.

Разом з тим зниження комерційного ефекту на одному ринку може бути компенсовано за рахунок виходу на інший ринок або новий сегмент ринку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити