Економічний словник довідник - 2020


Зайнятість

Зайнятість — це сукупність соціально-економічних відносин між людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями, формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою участі їх у суспільно корисній праці і забезпечення розширеного відтворення робочої сили.

Ця сукупність економічних відносин знаходить свій вияв в економічних категоріях, до яких належить індивідуальна, колективна трудова діяльність, процес праці, мобільність робочої сили, загальноосвітня професійна підготовка кадрів, заробітна плата та ін. Згідно із законом України про зайнятість, до складу зайнятих належать особи: що працюють за наймом в організаціях, установах і підприємствах різних форм власності; працюють самостійно (інженерно-технічні працівники, підприємці, творчі працівники, фермери); обрані та затверджені на посаду в органах державної влади, громадських об'єднаннях; проходять дійсну службу в Збройних Силах України; здобувають професійну підготовку з відривом від виробництва; учні та студенти денних форм навчання; направлені на виконання суспільно корисних оплачуваних робіт.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити