Економічний словник довідник - 2020


Закон Енгеля

Закон Енгеля — закон, який, на думку німецького економіста Ернста Енгеля, виражає залежність частки споживання продуктів харчування від рівня доходів сім'ї; чим бідніша сім'я, тим більша частка всіх витрат повинна бути виділена нею для придбання продуктів харчування. В міру зростання доходів сім'ї питома вага витрат на харчування скорочується, частка витрат на квартиру, світло, одяг, паливо майже не змінюється, а питома вага всіх інших витрат збільшується. Дія цього закону спостерігається в останні роки в Україні. Так, у 1985—1990 pp. сім'ї робітників і службовців витрачали на продукти харчування 30,2—30,9% коштів, а у 1991—1992 pp. — 68—70%. У розвинутих країнах світу, зокрема у США, витрати середньої сім’ї на харчування складають близько 20% бюджету.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити