Економічний словник довідник - 2020


Закон спадної родючості ґрунту

Закон спадної родючості ґрунту — сформульований англійським економістом Т. Мальтусом закон,. згідно з яким додаткові вкладення праці і капіталу у землю за відповідною межею не супроводжуються бажаним зростанням кількості сільськогосподарської продукції, а їх ефективність, навпаки, знижується. Звідси висновок про те, що земля не може нагодувати постійно зростаючу кількість населення. Тому необхідно вживати всілякі штучні заходи для зниження народжуваності. Однією із модифікованих форм З. с. р. г. західні економісти вважають спадну продуктивність. Незаперечним є той факт, що родючість землі змінюється, але паралельно з цим постійно розвиваються і вдосконалюються продуктивні сили у сільському господарстві. Цьому значною мірою сприяють науково-технічний прогрес, нові методи обробітку ґрунтів, інтенсивні технологи, запровадження нових, високоврожайних сортів, захист рослин та ін. Переконливі зразки підвищення врожайності ґрунтів, постійної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва підтверджують багатолітньою практикою Австралія, Голландія, Данія, Канада, США, інші країни світу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити