Економічний словник довідник - 2020


Закупівельна ціна

Закупівельна ціна - фіксована державою оплата вартості сільсько­господарської продукції, яку продають колгоспи, агроспілки, фермерські, селянські господарства, окремі виробники. Періодично переглядається органами виконавчої влади. Впровадження З. ц. передбачає створення необхідних умов для розширеного відтворення, вдосконалення і застосування нових технологій, стимулювання оплати праці, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва. На ряд сільсько­господарських продуктів З. ц. диференціюються за зонами, де врахову­ються якість ґрунтів, посівні площі, кліматичні умови, необхідна кількість технічних і Трудових ресурсів та інші чинники. На розмір З. ц. на продук­цію тваринництва впливає наявність поголів'я тварин, потреби населення у споживанні м'яса, масла, молока та інших продуктів, їх переробка, рівень цін на ринку, а також фактори, які стримують їх виробництво та ефективність. З. ц. повинна активно впливати на гарантоване надходження сільськогосподарської продукції і сировини для промисловості у визначених розмірах. Важливою сферою дії З. ц. є створення необхідних резервних фондів продукції на експорт. Політика регулювання З. ц. залежить від економічного стану держави, попиту і пропозиції, взаєморозрахунків між державами за зовнішньоекономічну діяльність, ступеня використання ринкових важелів в управлінні економікою тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити