Економічний словник довідник - 2020


Заробітна плата

Заробітна плата - грошовий вираз вартості і ціни робочої сили.

Визначається вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення. До неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримання сім'ї, освіту, охорону здоров'я, відпочинок, задоволення культурних запитів та інші потреби. Розрізняють такі основні форми З. п.: погодинну і відрядну. Розмір погодинної заробітної плати залежить від кількості відпрацьованого часу. Для цього визначаються мінімальні і середні розміри оплати робочої години. Так, наприклад, середня оплата робочої години на початку 90-х років становила в Австрії 9.4 дол., США - 9.8 дол., Японії - 10.2 дол. Відрядна, або поштучна З. п. залежить від кількості виготовленої продукції. Вона є своєрідною перетвореною формою погодинної З. п. Вважається більш прогресивною і використовується для підвищення інтенсивності праці, скорочення витрат на нагляд за робітниками, посилення змагальності серед них. В її основі — ідеї конкурентності, які були вперше втілені у системі Ф. Тейлора на початку XX ст. у США. Сучасна економічна практика передбачає також застосування відповідних систем З. п.: тарифні, преміальні колективні форми. При тарифній системі заробітна плата ставиться у залежність від стабільної роботи устаткування, складності самої праці, яка виконується за відповідним тарифним розрядом і ставкою. Використання їх враховує специфіку виробництва, практику і традиції. Наприклад, в автомобіль­ному концерні „ форд мотор» (США) застосовується 23-х ступенева система оплати праці. Крім цього, розрізняється також номінальна і реальна заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують робітники, службовці за свою працю. Друга — засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати на зароблені гроші. З метою визначення рівня реальної заробітної плати індекс номінальної З. п. ділиться на індекс вартості життя. Вони є взаємозалеж­ними і доповнюють одна одну. Форми і системи заробітної плати постійно вдосконалюються.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити