Економічний словник довідник - 2020


Засоби виробництва

Засоби виробництва - сукупність засобів і предметів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ. До предметів праці відносять все, що піддається відповідній обробці у процесі виробництва, на/Що фактично спрямована праця людини. Сюди належать природні ресурси і предмети, до яких уже була застосована праця і які внаслідок цього стали певною сировиною (метал, кокс, бавовник, пряжа). У сучасному виробництві предметами праці переважно стають продукти попередньої праці. З розвитком науково-технічного прогресу створюється реальна можливість поставити на службу виробництву якісно нові предмети праці. Незважаючи на це, первинною основою предметів праці була і залишається земля, природа. Другою складовою частиною З. в. є засоби праці — предмети або знаряддя, які людина ставить між собою і предметом праці. Вони служать засобом впливу людини на предмети праці, змінюють їх. Ступінь розвитку засобів праці свідчить про рівень виробництва. До засобів праці належать інструменти, механізми, машини, двигуни, апарати, різні пристрої. У сучасних умовах засоби праці поповнюються керуючими пристроями, автоматизованими Системами, комп'ютерними центрами, які позитивно впливають на зміну технологічних процесів. З. в. в економічній теорії не мають однозначної оцінки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити