Економічний словник довідник - 2020


Збитки в економічній діяльності

Збитки в економічній діяльності — кошти, які безповоротно втрачені суб'єктами господарювання. До них належать насамперед збитки в процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, реалізації продукції та інших матеріальних цінностей; наднормативні витрати в операціях з тарою, транспортуванням товарів, матеріалів, використання холодильного устаткування; витрати, пов'язані з утриманням виробничих потужностей, термін здачі в експлуатацію яких давно минув, а також об'єктів культурно-побутового призначення та інших складових частин соціальної інфраструктури; збитки від стихійного лиха і штрафних санкцій за порушення правил екологічної безпеки, витрати при експлуатації житлово-комунального господарства; збитки від списання коштів, які пов'язані з різними нестачами, розбазарюванням і недбайливим ставленням до основних і оборотних фондів та інших цінностей, з неплатоспроможністю боржників, зі сплатою пені, різних штрафів і неустойок. Важливою частиною збитків є нестача товарів на складах Суми збитків попередніх років, у зв'язку з анулюванням замовлень, псуванням товарів, зміною кон'юнктури ринку (зниженням ціни на продукцію) різко падають. З точки зору економічного аналізу З. е. д. діляться на ті, що виникли у процесі відповідних господарських операцій на окремих ділянках виробництва, та балансові. Основними шляхами ліквідації збитковості є забезпечення рентабельності кожного

структурного підрозділу виробництва в усіх галузях народного господарства, підвищення рівня роботи економічної служби.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити