Економічний словник довідник - 2020


Земельний кадастр

Земельний кадастр — сукупність даних про природний, господарський і правовий стан, якісну характеристику земель (місце розташування господарства, конфігурація полів, родючість фунтів, забезпеченість теплом, вологою). В нього входять відомості щодо реєстрації землекористувань, бонітування, економічна оцінка земель. Головним завданням З. к. є раціональне використання, забезпечення охорони, підвищення родючості ґрунтів. В Україні відповідно до вимог Земельного кодексу та інших нормативних документів проводиться єдиний державний облік земель, правова реєстрація землекористування, дослідження фунтів, які є складовими частинами З. к. На етапі роздержавлення та приватизації землі, розформування збиткових колгоспів і радгоспів, створення агроспілок, селянських фермерських господарств З. к. покликаний забезпечити державні органи, зацікавлених суб'єктів господарювання належною інформацією про землю з метою кращої організації і раціонального її використання, охорони, обґрунтування об'єктивних розмірів плати за використання, регулювання інших відносин. Плата за землю, рентні платежі за користування ділянками високоякісних ґрунтів є вищими від оплати земель середньої і низької якості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити