Економічний словник довідник - 2020


Знецінення грошей

Знецінення грошей — падіння купівельної спроможності національної грошової одиниці стосовно товарів і послуг, а також золота та іноземних валют. Основними формами прояву З. г. є підвищення оптових і роздрібних цін, зростання ринкової ціни золота та падіння курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют. У З. г. знаходить свій вираз інфляція. З. г., як правило, було відсутнє в умовах золотого монометалізму (лише золото служить загальним еквівалентом) і мало місце тільки за умов відкриття багатих родовищ золота та розширення його добування в Америці в XVI — на початку ХІХ ст. З. г. в сучасних умовах (при функціону­ванні кредитно-паперових грошей) зумовлено надмірним випуском грошей в обіг (через недотримання законів грошового обігу), наявністю глибоких диспропорцій в економіці (між групою „А» і групою „Б», попитом і пропозицією та ін.), мілітаризацією економіки, пануванням монополій, нераціональною політикою держави, економічними кризами тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити