Економічний словник довідник - 2020


Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля - торгівля між країнами, одна з основних форм економічних зв'язків між ними. Зародилася у глибоку давнину, розширювалася з розвитком продуктивних сил і міжнародного поділу праці. З. т. значною мірою опосередковує науково-виробничу кооперацію і міжнародну спеціалізацію, відображає їх вартісну структуру. Вона здійснюється через комерційні угоди, які оформляються зовнішньо­торговельними контрактами. З. т. складається з вивозу (експорту) і ввозу (імпорту) товарів та послуг, співвідношення вартості яких утворює торговий баланс. Якщо експорт перевищує імпорт, тоді торговий баланс є активним, і — навпаки, якщо імпорт стає більшим від експорту - торговий баланс є пасивним. Обсяг експорту розраховують у цінах ФОБ, а обсяг імпорту - у цінах СІФ, в результаті чого він перевищує вартість експорту приблизно на 10%. У товарній структурі З. т. 1/3 - продовольство, сировина, паливо, а 2/3 - продукція обробної промисловості. Суспільна доцільність зовнішньої торгівлі обґрунтована теорією релятивної переваги, або порівняльних витрат виробництва, Д. Рікардо, яка наводить на висновок, що спеціалізація, включаючи дальший експорт товарів релятивної переваги, сприяє досягненню вищої ефективності виробництва і поліпшенню загального добробуту будь-якої країни. Згідно з теорією порівняльної переваги, Україні вигідно спеціалізуватися на продукції, для якої в неї є найсприятливіші можливості і переваги, а саме на виробництві та експорті верстата - і приладобудування, літако- та суднобудування, порошкової металургії, надтвердих матеріалів, кераміки, електрозварювальної промисловості, а також зайняти гідне місце на світових ринках патентно-ліцензійної торгівлі, „ ноу-хау», інжинірингу, різноманітних послуг, туризму тощо. За відсутності зовнішньої торгівлі з промислово розвинутими країнам довелося б збільшити витрати виробництва у промисловості щонайменше у 1,5—2 рази. Ще більші ускладнення виникали б для країн із середнім і низьким рівнем розвитку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити