Економічний словник довідник - 2020


Золоті межі (точки)

Золоті межі (точки) — граничні позначення відхилень курсу валюти від монетного паритету, причиною яких є стан платіжного балансу за умов золотого обігу і вільного руху золота» між державами. Відповідно до перевірених життям взаємозалежностей валютний курс може відхилятися від утвердженого паритету не більше, ніж на суму витрат, необхідних на пересилку золота з однієї країни в іншу. Вони становлять незначну частку вартості золота, яка не перевищує 0,5—0,7 проц. Відомо два контрастних курси валюти: мінімальний і максимальний. Мінімальний — дорівнює монетному паритету за вирахуванням вартості пересилки чи доставки золота. Сюди входять витрати на транспорт, страхування тощо. Сформований після цього курс називається нижньою, або експортною золотою точкою. На відміну від неї, максимальний курс валюти дорівнює монетному паритету, до якого додається вартість згаданої пересилки золота. Це — верхня, або імпортна, золота точка. При падінні курсу валюти до нижньої золотої точки починається процес відпливу золота з країни, при підвищенні курсу до верхньої золотої точки розпочинається приплив золота в державу. В сучасних умовах золоті точки втратили своє значення внаслідок відсутності золотого обігу і вільного руху золота між країнами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити