Економічний словник довідник - 2020


Імперіалізм

Імперіалізм (від лат. imperium — влада, панування) — загальне прагнення держави, народу або нації до влади над іншими державами; процес завоювання цієї влади і постійне панування одного народу над іншим, однієї держави над другою або декількома державами. Тому ототожнюються поняття „ імперіалізм» та „ імперія», імперіалізм та колоніалізм. І. розглядають як явище, властиве багатьом історичним ступеням розвитку людства. Виходячи з цього, в історичному розрізі виділяють ассирійський, римський,- сучасний І. тощо. Встановлення панування держави, народу, нації над іншими державами тощо здійснюється шляхом політичних, воєнних, економічних, культурних засобів. Своєрідний тип імперії існував в колишньому СРСР. Її специфіка полягала в тому, що з економічної точки зору протягом значного періоду (крім періоду перебування при владі Й.Сталіна) існування даної імперії у ній було відсутнє економічне панування одного народу над іншим. Над всіма націями і народами панувала верхівка партійного та державного апарату. Більше того, за рахунок одних республік долалась відсталість соціально-економічного розвитку інших. В той же час в СРСР протягом тривалого періоду (за винятком перших років існування радянської влади) здійснювалися тією чи іншою мірою політичний, національний, культурний, духовний види І. Крім вищеназваного розуміння суті І., існувала ленінська теорія (і методологія) І., згідно з якою І. притаманний капіталістичному способу виробництва лише на вищій стадії (тобто з початку XX ст.) і характеризувався пануванням монополій, злиттям банківського монополістичного капіталу з промисловим і утворенням фінансового капіталу, вивозом капіталу, економічним поділом світу міжнародними монополіями та територіальним поділом світу між великими державами. Окремі риси І. (як в ленінському, так і в західному розумінні) існують і в сучасних умовах. Так, економічний І. здійснюється наймогутнішими країнами світу над більшістю слаборозвинутих країн у формі неоколоніалізму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити