Економічний словник довідник - 2020


Імпорт

Імпорт (від лат. importare — ввозити) — ввіз із-за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку. В основі І. лежать міжнародний поділ праці, природні умови (наявність мінеральних та сільськогосподарських ресурсів тощо), рівень розвитку продуктивних сил та інші фактори. Обсяг І. також залежить від розміру експортної виручки, економічної кон'юнктури, валютних резервів країни. З розгортанням НТР в І. розвинутих країн світу зростає доля машин і устаткування, що пов'язано, перш за все, з поглибленням одиничного поділу праці на міжнародній основі (інтернаціоналізація одиничного поділу праці). Наприклад, у машинобудівній та електротехнічній промисловості Франції на поставки за кооперацією припадає до 60% вартості готової продукції. І. регулюється митними тарифами, квотуванням і ліцензуванням продукції. В обсяг І. входить зворотний ввіз із-за кордону тих товарів вітчизняного виробництва, які не піддавались там переробці. Це — реімпорт. Зростає у сучасних умовах роль І. різноманітних послуг — туризму, консалтингових, аудиторських послуг тощо. І. сприяє економії робочого часу, зростанню продуктивності праці, зниженню витрат виробництва, повнішому задоволенню потреб населення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити