Економічний словник довідник - 2020


Інвестиційна політика

Інвестиційна політика — комплекс урядових рішень, які визначають основні напрямки використання капітальних вкладень в економіку, різні її сфери та галузі. І. п. визначається станом економіки, основними завданнями народного господарства у виробництві, науково-технічному і соціальному розвитку країни. Для України найближчими цілями І. п. є збільшення обсягу капіталовкладень з метою прискореного виходу з економічної кризи. На перспективу в основі І. п. повинно стати здійснення структурних реформ, перерозподіл інвестицій на користь наукомістких галузей, які визначають науково-технічний прогрес, — електроніки, машинобудування, кораблебудування, створення космічної техніки, проведення економічної конверсії виробництва. Важливо добитися зменшення питомої ваги державних капіталовкладень (вона залежатиме від ступеня роздержавлення і приватизації економіки) і збільшення інвестицій підприємствами за рахунок власних коштів. Особливістю І. п. у розвинутих країнах світу на сучасному етапі є здійснення технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств, скорочення масштабів нового будівництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити