Економічний словник довідник - 2020


Інтеграція економічна

Інтеграція економічна (від лат. integratio — відновлення, integer (цілий) — процес зближення і поступового об'єднання національних систем, сучасна найбільш розвинена форма процесу інтернаціоналізації господарського життя. За своєю структурою I. e. — це інтернаціоналізація продуктивних сил, техніко — економічних відносин (а в їх єдності — технологічного способу виробництва), виробничих відносин (економічної власності) і національних господарських механізмів (Див. Інтернаціоналізація господарського життя). Детальніше ці процеси виявляються у зближенні і поступовому об'єднанні процесу відтворення в окремих галузях народного господарства, у кредитно-фінансовій, валютній, торговій сферах тощо. Кожна з цих підсистем з точки зору інтернаціоналізації процесу відтворення розвивається у більш конкретних формах. Так, інтернаціоналізація продуктивних сил здійснюється у процесі інтернаціонального відтворення засобів виробництва, робочої сили, науки тощо. Інтернаціоналізація техніко — економічних відносин відбувається у формі концентрації і комбінування виробництва на міжнародному рівні, міжнародної кооперації, спеціалізації тощо. Інтернаціоналізація виробничих відносин (економічної власності) здійснюється у процесі формування інтернаціональної вартості, цін, вирівнювання заробітної плати, норм прибутку, рівня інтенсивності праці, тривалості робочого дня тощо. Інтернаціоналізація господарського механізму відбувається у зближенні національних форм і методів державного регулювання економіки, зародженні наднаціональних методів регулювання (з боку комісії ЄЕС) тощо. Як відомо, процес інтернаціоналізації господарського життя почався ще наприкінці XVIII ст., а I. e. — лише наприкінці 50-х років. Це означає, що I. e. виникає лише на певному ступені розвитку інтернаціоналізації господарського життя, коли взаємозв'язки між національними економічними системами стають настільки тісними і стабільними, що поступово починається процес формування інтернаціонального відтворення у кожній із сфер (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні і споживанні). I. e. досягла найбільш розвинутих форм у Західній Європі, вона зумовлена ідентичністю економічних структур цих країн, приблизно однаковим рівнем розвитку продуктивних сил. Це означає, що Україна може вступити до ЄЕС лише при виконанні таких умов.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити