Економічний словник довідник - 2020


Інтереси економічні

Інтереси економічні — об'єктивні спонукальні мотиви економічної діяльності людей, зумовлені розвитком їх потреб, місцем у системі суспільного поділу праці, еволюцією відносин економічної власності та управління нею. Отже, I. e. визначаються місцем людей в економічній системі. Оскільки вона формується у процесі взаємодії продуктивних сил, техніко — економічних відносин, виробничих відносин (відносин економічної власності) і господарського механізму, то ступінь розвитку кожної з цих підсистем визначає рівень розвитку I. e. Виробничі відносини є конкретною формою прояву відносин економічної власності. У зв'язку з наявністю трьох основних форм власності (індивідуальної, колективної і суспільної) відповідно виділяють індивідуальні (особисті), колективні та суспільні економічні інтереси. Одночасно I. e. є формою прояву відповідних видів економічних потреб, усвідомленням їх окремим індивідом, трудовим колективом та суспільством. Тому разом з економічними потребами I. e. виступають рушійною силою розвитку суспільного способу виробництва. Особисті інтереси виражають необхідність задоволення різноманітних потреб окремої людини; колективні — потреб (перш за все матеріальних) трудових колективів, а суспільні — сукупних потреб суспільства. Оскільки суспільство розділене на класи, соціальні верстви, прошарки, які мають неоднакове відношення до власності на засоби виробництва, створений продукт, до економічної та політичної влади, тому в суспільному інтересі різною — мірою відображаються економічні інтереси індивіда, колективу, окремих прошарків населення тощо. Матеріальною основою розвитку І. е, є прогрес продуктивних сил і суспільного поділу праці. У первісному суспільстві головним спонукальним мотивом діяльності людини, общини була загроза голодної смерті. Оскільки окремий індивід не міг вижити у боротьбі з природою, люди об'єднувались у первісну общину (первісну комуну) і спільно збирали дари природи. Пізніше формою їх діяльності стало полювання. Для цього потрібно було спільними силами виготовляти найпростіші знаряддя праці (ручне рубило, кам'яну сокиру, спис). Стимулом до праці було просте задоволення найелементарніших потреб в існуванні, виживанні. З виникненням класового суспільства і відокремленням засобів виробництва від безпосередніх виробників відбувається поляризація потреб: потреби у розвитку засобів виробництва, а значить, і відповідні інтереси та цілі, закріплюються переважно за класом власників. Вони також зацікавлені у виготовленні предметів споживання, але вищої якості і широкого асортименту Надалі пануючим економічним інтересом власників засобів виробництва стає привласнення додаткового продукту у тій чи іншій формі (при капіталізмі — у формі прибутку). В останні десятиріччя у зв'язку з широким розповсюдженням акцій серед значної частини трудящих, появою і розвитком трудової колективної власності інтереси безпосередніх працівників спрямовуються і на розвиток власності на засоби виробництва, а значить — і на привласнення частки додаткового продукту. Побічно такі інтереси (але значно меншою мірою) за допомогою різноманітних методів мотивації до праці, до поліпшення діяльності фірми притаманні й іншим категоріям працівників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити