Економічний словник довідник - 2020


Інформаційна економіка

Інформаційна економіка — тип сучасної економіки, у якій відбувається поширення інформаційної технології у сфері матеріального і нематеріального виробництва, перетворення інформації в один з найважливіших факторів соціально-економічного прогресу суспільства й особи. В I. e. переважатиме виробництво та споживання не матеріальних благ, а інформаційних цінностей, її інтегруючим показником є рівень інформації. Матеріальною основою такої економіки стає виробництво інформаційного устаткування: електронного (масове виробництво і використання ЕОМ, машинних банків, мікропроцесорів тощо), телекомунікаційної, побутової електроніки. У ній нерозривно пов'язаний розвиток інформаційних машин із системами зв'язку, що дає змогу комплексно надавати інформаційні послуги. Згідно з Прогнозами частка електронної промисловості, телекомунікації та інформаційних послуг у ВНП Японії у 2000 р. становитиме понад 20%. В I. e. буде переважати використання вищих форм руху матерії — фізичної, хімічної, біологічної. За умов I. e. інтелектуально та інформаційно насиченою стає робоча сила, зростає інформатизація праці, а її учасники — широке коло найбільш кваліфікованих робітників, які внаслідок цього стають носіями нового об'єкта привласнення і певною мірою його співвласниками. Це — один з найвагоміших факторів зростання вартості їхньої робочої сили, розміру зарплати, а також участі у процесі придбання акцій і привласнення дивідендів. Внаслідок цього значною мірою долається відчуження певної кількості трудящих від засобів виробництва і виготовленої продукції, від самого процесу праці, від економічної влади на підприємстві, модифікується основна мета капіталізму та інші риси даного суспільного способу виробництва. Становлення I. e. у розвинутих країнах Заходу почалося з середини 70-х pp., в Україні названі процеси ще не . простежуються.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити