Економічний словник довідник - 2020


Банк

Банк — кредитно-фінансова установа, яка здійснює фінансове посередництво, Залучаючи і нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення, Б. перерозподіляють їх, надаючи кредити, В Україні сформувалася дворівнева банківська система, яка включає в себе Національний банк і комерційні банки, НБУ є центральним Б. держави, здійснює емісію грошей, контроль за банківськими операціями, зберіганням валютних резервів, регулюванням грошово-кредитної політики. Важливою функцією НБУ є організація грошового обігу міжбанківських розрахунків. НБУ діє відповідно до закону і має монопольне право на випуск грошей в обіг, а також на випуск національної грошової одиниці. Комерційні Б. в сучасних умовах — це акціонерні товариства, власний капітал яких є основою для здійснення банківських фінансових операцій. В Україні вони створені на акціонерних або дольових засадах і є важливою ланкою кредитної системи держави Комерційні Б. ведуть касове й інші обслуговування підприємств, організацій, населення. За характером своїх операцій комерційні Б. поділяються на універсальні й спеціалізовані. Універсальні — здійснюють багато видів кредитно-розрахункових операцій, а спеціалізовані займаються операціями у вузьких сферах кредиту /іпотечні, ощадні, інвестиційні і т. ін./. Розвиток ринкових відносин розширює сферу дії Б. Важливими інструментами їх діяльності стають довірчі /трастові/ операції, а також лізинг і факторинг. Маючи гарантію отримання стабільного доходу, клієнти банку віддають йому право управління своїм майном. В цьому й полягає суть трастових операцій. Лізингові операції Б здійснюють за рахунок майна, яке придбане для здачі в оренду. Поширення набуває такий тип лізингових операцій, коли Б. володіє крупним інформаційно-обчислювальним комплексом і надає його для користування на орендних засадах своїм клієнтам. Багато клієнтів Б. передають йому управління своєю дебіторською заборгованістю, але при цьому Б. зобов'язуються фінансувати за допомогою кредиту виконання фінансових зобов'язань клієнта.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити