Економічний словник довідник - 2020


Командна економіка

Командна економіка — економічна система, яка функціонує на основі переважно адміністративних рішень, команд, наказів, постанов вищестоящих органів управління. Широкого розвитку досягла у колишньому СРСР. Характеризувалася тотальним одержавленням, директивним всеохоплюючим плануванням, централізованим розподілом матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, жорстким контролем за цінами та доходами, орієнтацією на моральні стимули, загальнодержавні інтереси. Позитивними рисами командної економіки є можливість мобілізації ресурсів на певних напрямах економічної діяльності, відсутність явного безробіття та відкритої інфляції, досить висока соціальна захищеність населення. Ринок при К. е. є формальним. Ціни втрачають роль регулятора виробництва. Це зумовлює відрив виробництва від потреб споживачів, суспільний дефіцит, структурні деформації, поширення тіньової економіки. Гіпертрофія державної власності породжує тотальний монополізм, відчуження працівників від засобів виробництва, підриває трудову мотивацію, призводить до зрівнялівки і утриманства. Виробництво носить затратний характер, об'єктивно може орієнтуватись лише на кількісні, проміжні, поточні показники. Тривале існування такої економіки можливе лише на дешевих природних та трудових ресурсах і призводить до їх виснаження. Така економіка є негнучкою, інертною, замкнутою. Її неспроможність особливо чітко виявляється в період розвитку НТР. Нині в Україні відбувається поступовий злам К. е., впроваджуються економічні важелі управління.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити