Економічний словник довідник - 2020


Банківський кредит

Банківський кредит — тимчасове надання у борг грошових коштів фізичним і юридичним особам. Перед наданням кредиту банки перевіряють кредитоспроможність клієнта. В залежності від певних ознак Б. к. поділяють на внутрішні і міжнародні, виробничі і споживчі, В Україні в умовах дворівневої банківської системи існують кредити НБУ і кредити комерційних банків. Комерційні банки кредитують поточні і довгострокові витрати своїх клієнтів, тобто позика може надаватися для поповнення оборотних фондів і фондів обігу, а також на приріст основних фондів. Б. к. може бути коротко -, середньо - і довгостроковим. Економічна нестабільність спонукає банки надавати перевагу забезпеченим позикам, що передбачає наявність певної застави. Застава не гарантує повернення позики, але суттєво зменшує ризик банку, У випадку ліквідації боржника банк стає кредитором, який має певні переваги щодо майна свого боржника, яке може бути використане для погашення заборгованості. Незабезпечені кредити видаються лише тим клієнтам, про економічне становище яких банк має певну інформацію. Розвиток вексельного обігу веде до розширення кредиту у формі авалю. Аваль — це поручительство за особу, яка має зобов'язання за векселем. Воно здійснюється банком шляхом напису на лицьовому боці векселя. Банк, який дає таку гарантію /аваліст/, відповідає за своєчасну сплату зобов'язань по векселю в такому ж обсязі, як і особа, якій наданий аваль. Банк-аваліст при сплаті векселя має право вимагати платежі з особи, за яку він поручився, а також від осіб, що мають перед нею зобов'язання. За кордоном досить поширений споживчий кредит, але в Україні інфляційні процеси практично звели нанівець таку форму кредитування.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити