Економічний словник довідник - 2020


Концентрація капіталу

Концентрація капіталу — збільшення розмірів капіталу в процесі його нагромадження за рахунок капіталізації частини прибутку. Зумовлюється технічним прогресом, концентрацією виробництва, посиленням конкуренції та ін. Зміцнює позиції підприємств, робить їх стійкішими до циклічних коливань, дозволяє підвищити норму прибутку. Показники концентрації промислового капіталу: число зайнятих, потужність підприємства, обсяг товарообороту, розмір прибутку і та ін. Найвищий рівень К. к. характерний для галузей, що знаходяться на вістрі науково-технічного прогресу: електроніки, атомної, аерокосмічної, авіаційної. У К. к. активну участь беруть дрібні і середні фірми. Вони використовують значну частину прибутку для технічного оновлення виробництва, на підтримку конкурентоспроможності. Існують такі форми концентрації капіталу, як диверсифікація, комбінування. Крім промисловості, К. к. охоплює і банківську сферу, набуває міжнаціонального характеру. К. к. доповнюється його централізацією, тобто злиттям вже існуючих капіталів у крупніший.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити