Економічний словник довідник - 2020


Кон'юнктура ринку

Кон'юнктура ринку — сукупність умов, ознак, які характеризують співвідношення попиту й пропозиції на товари та послуги. Об'єктами вивчення К. р. є: динаміка виробництва товару, який цікавить покупців; завантаження виробничих потужностей в галузі та фірмі; рух замовлень; зміна товарних запасів; співвідношення експортних та імпортних позицій товару; оптові ціни. Одержана інформація є основою для співставлення попиту та пропозиції, складання прогнозу, Існують якісні та кількісні методи прогнозування. До перших належать експортні оцінки спеціалістів, до других — визначення майбутньої кон'юнктури з допомогою економіко — математичних моделей на основі динамічних рядів. Визначення К. р., її прогнозування та використання на практиці отриманих результатів приносять фірмі додатковий прибуток. Це дозволяє їй продавати або купувати товари за найсприятливішими цінами, раціонально маневрувати власними ресурсами, розширювати або скорочувати випуск товарів, тобто оптимізувати свою виробничу діяльність. Хоча точність прогнозу відносно невелика, проте він є базовим орієнтиром практичних заходів фірми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити