Економічний словник довідник - 2020


Кооперативна власність

Кооперативна власність — різновид колективної власності, яка утворюється за рахунок грошових і матеріальних внесків його членів, виробленої ними продукції, доходів, отриманих від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу. Питання управління, організації економічної діяльності вирішуються колективно К. в. притаманний демократизм, ініціатива та особиста зацікавленість співвласників. Вона особливо ефективна у сферах економіки з відносно невисоким рівнем усуспільнення виробництва і праці. К. в. з її економічною самостійністю, незалежністю від держави, орієнтацією на місцеві особливості не вписувалась у жорстку планову систему СРСР,, Колгоспи та споживчі товариства були, по суті, одержавлені, промислова кооперація — ліквідована. Деформація К. в. проявилась в надмірній концентрації кооперативного господарства, гіперцентралізації управління (особливо в споживчій кооперації). Була підірвана зацікавленість власників у розвитку кооперативного господарства, посилилось їх відчуження від власності. Актуальним сьогодні є відродження колективного характеру власності споживчої кооперації, створення сільськогосподарських кооперативів на якісно новій, добровільній і взаємовигідній основі. Розвиток К. в. у сфері обслуговування, науково-технічних, прикладних досліджень, невиробничій сфері тощо може значною мірою сприяти подоланню монополізму в економіці, розширенню можливостей для переливу капіталу та робочої сили між сферами діяльності, стати своєрідним плацдармом для випробування ринкових методів господарювання. Серед основних форм кооперативної власності в Україні важливу роль займає власність споживчої кооперації. Основними напрямками вдосконалення відносин власності у споживчій кооперації є: впровадження акціонерних компаній закритого типу, оренда без права викупу, перехід на повний госпрозрахунок, вдосконалення управління власністю.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити