Економічний словник довідник - 2020


Кооперація

Кооперація (від лат. cooperatio — співробітництво) — організаційно оформлене добровільне колективне об'єднання власності і (або) праці для досягнення спільних цілей в різних галузях економічної діяльності. Існує в таких формах: об'єднання взаємодопомоги, товариства, артілі Кооперативні об'єднання розрізняються за сферами діяльності (виробничі, споживчі, постачальницькі, збутові, кредитні, торгові), а також за територіальною ознакою. Кошти К. формуються головним чином з пайових і членських внесків. Вищий орган кооперативної організації — збори членів, крупних кооперативів — збори уповноважених. Збори приймають статут, обирають громадські органи, розв'язують основні господарські питання. Оперативне керівництво здійснюється правлінням та головою кооперативу. Розвиток НТР зумовлює посилення позицій малого бізнесу, створення спеціалізованих виробництв. Це сприяє поширенню К. Інтереси кооператорів захищає Міжнародний кооперативний альянс (МКА), що об'єднує кооперативні союзи понад 80 країн.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити