Економічний словник довідник - 2020


Критерії економічного прогресу

Критерії економічного прогресу — інтегральні показники розвитку різних сторін суспільного способу виробництва. Оскільки двома його сторонами є продуктивні сили і виробничі відносини, або економічна власність, а продуктивні сили виступають провідною, більш активною стороною суспільного способу виробництва, то розвиток продуктивних сил виступає узагальнюючим К. е. п. З розвитком продуктивних сил зростають продуктивність праці, національне багатство, з'являються нові виробництва, товарні послуги, джерела енергії тощо. Конкретизацією даного критерію є рівень розвитку кожного елемента системи продуктивних сил (засобів праці, предметів праці, робочої сили, використовуваних людьми сил природи, форм і методів організації виробництва, інформації). Наприклад, рівень розвитку робочої сили визначається загальноосвітньою та професійною підготовкою, ступенем розвитку розумових, організаторських здібностей і т. ін. К. е. п. розвитку другої сторони суспільного способу виробництва (виробничих відносин, або економічної власності) є перехід від індивідуальних форм власності до колективних, ступінь розвитку самої колективності, реальний плюралізм форм власності, полісуб'єктивність (наявність декількох суб'єктів) тієї чи іншої форми власності. Оскільки головною продуктивною силою є робоча сила, а людина одночасно виступає і продуктивною силою, і носієм виробничих відносин, і суб'єктом відносин власності, то головним К. е. п. всього суспільного способу виробництва є розвиток людини, її потреб, інтересів, цілей, формування працівника нового типу. Найважливішими його рисами є творчі здібності, професійні уміння, економічне мислення, рівень підготовки до організаційної і управлінської діяльності, психофізіологічні якості, багатопланова кваліфікація, наявність базових знань, які випереджають розвиток техніки, потреби у вільній і творчій праці, власному вдосконаленні, у всебічному розвитку здібностей до сприйняття знань, у максимально можливому продовженні активного життя тощо (Див. Робітник нового типу).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити