Економічний словник довідник - 2020


Лібералізм

Лібералізм (від. лат. iiberatis — вільний) в економіці — сукупність поглядів, які заперечують необхідність втручання держави в економічне життя, а механізм стихійного ринку вважається єдиним ефективним регулятором господарських процесів. Державі відводиться функція охорони існуючої системи. Ідеї економічного Л. були всебічно розроблені А. Смітом, який виступав проти регламентування державою промисловості і торгівлі, насамперед зовнішньої, проти феодальних порядків і притаманної їм надмірної цехової регламентованості. Найчіткіше ідеї Л. були виражені у сформульованому Ж. Б. Сеєм законі, згідно з яким капіталізм здатний без втручання держави стихійно і автоматично відновлювати економічну рівновагу. Методологічною основою Л. є принцип індивідуалізму, згідно з яким повинна існувати природна свобода людини від суспільства, а відстоювання своїх інтересів окремими індивідами призводить до задоволення суспільних інтересів, до суспільного добробуту. Конкретизацією принципу індивідуалізму був лозунг: „laissez-faire» — „ нехай кожний іде своїм шляхом». Такі погляди значною мірою відображали специфіку капіталізму епохи вільної конкуренції. Ідеї економічного Л. панували до кризи 1929—1933 pp. їм на зміну прийшло вчення Дж. Кейнса про необхідність широкомасштабного втручання держави в економіку, неспроможність ринкового механізму подолати кризи, безробіття та інші глибинні вади цього ладу і навіть неможливість існування останнього без виконання державою різноманітних соціально-економічних функцій. Сучасні послідовники Е. л. (американські вчені Л. Мізес та Ф. А. Хайек) виступають навіть проти трудового законодавства (регулювання тривалості робочого дня, встановлення мінімальної зарплати тощо). Ряд вітчизняних економістів (В. Пилипчука ін.) підтримують ці ідеї стосовно економіки України і розробили відповідні практичні рекомендації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити