Економічний словник довідник - 2020


Ліве кейнсіанство

Ліве кейнсіанство — одна з течій кейнсіанського напрямку західної економічної думки, представники якої (Дж. Робінсон, П.Сраффа, Л .Пазінетті) виступають за обмеження влади монополій та їх прибутків, скорочення воєнних витрат і відповідне розширення соціальних програм (розвиток освіти, охорони здоров'я, соціальне страхування, житлове будівництво), за справедливий розподіл і перерозподіл національного доходу, за більш ефективну антициклічну та антикризову політику держави тощо. Теоретико-методологічною основою Л. к. є поєднання окремих положень західної економічної думки з елементами марксистської політичної економії. Лівокейнсіанці піддають гострій критиці ідеї неокласичної школи і насамперед концепцію граничної корисності, намагаються переосмислити ряд фундаментальних категорій політичної економії (вартість, ціна, капітал, прибуток, гроші тощо) шляхом синтезу позитивних сторін класичної школи політичної економії та марксистських поглядів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити