Економічний словник-довідник

Ліцензія (від лат. licentia — дозвіл, право) — документ, який видають відповідні державні органи окремим особам або організаціям на використання продукції, технології або здійснення певних операцій і видів діяльності. Ліцензування охоплює зовнішньоекономічну діяльність, виробничу і науково-технічну сфери (патентна). У зовнішньоекономічній діяльності Л . — це спеціальний дозвіл від державних органів на ввіз і вивіз суб'єктами підприємницької діяльності певних товарів; одна з форм державного контролю за експортом, імпортом і використанням валютних засобів. Патентна Л. — дозвіл, який видає власник патенту (ліцензіар) іншій особі або організації (ліцензіат) на використання запатентованих винаходів, технічної документації, „ секретів" виробництва, торгових марок та ін., Л. надають на певний строк за винагороду. В залежності від характеру використання Л. і обсягу прав наданих ліцензіату, розрізняють прості, виняткові і повні Л. Проста Л. дає право ліцензіату самостійно використовувати Л. і видавати аналогічні Л іншим зацікавленим суб'єктам. Виняткова Л. дає ліцензіату монопольне право використовувати винахід або секрет виробництва на даній території. Ліцензіар ці права втрачає. При повній Л. ліцензіат одержує виняткове право на використання Л. на весь період дії ліцензійної угоди, Патентовласник, виняткове право якого порушено, може звернутись в суд з позовом про відшкодування збитків, а також про припинення виробництва і знищення виготовлених з порушенням патенту товарів. Л. на здійснення окремих видів підприємницької діяльності в Україні видається Кабінетом Міністрів або уповноваженим ним органом. Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюються Верховної Радою України за поданням Кабінету Міністрів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити