Економічний словник довідник - 2020


Ліквідні засоби

Ліквідні засоби — грошові засоби і цінності (векселі, цінні папери, що є в обігу на біржах), які можуть бути використані для погашення боргів. Розрізняють ліквідні засоби держави, фірм і банків. Державні Л. з. включають резерви центрального емісійного банку, казначейств і стабілізаційних фондів, необхідні для своєчасного внутрішнього і зовнішнього погашення зобов'язань держави. Сюди належать запаси вільно конвертованої валюти, золота, резерви країни в Міжнародному валютному фонді та ін. Найбільша частина Л. з. припадає на вільноконвертовану валюту країн з соціальною ринковою економікою. Л. з. банків складаються з наявних грошей, залишків засобів на рахунках, що видаються за першою вимогою, короткотермінових депозитів, приватних і державних цінних паперів, комерційних векселів та інших засобів банку, що легко реалізуються. Л. з. фірми включають, наявні грошові засоби, ресурси на банківських рахунках, цінні папери і елементи оборотних засобів, які легко реалізуються.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити