Економічний словник довідник - 2020


Маржиналізм

Маржиналізм (від фр. marginal — граничний) — один із напрямків західної економічної науки та її методологічний принцип. Виник в середині XIX ст., а поширення набув у 70-ті роки XX ст. Автори К. Менгер (Австрія), У. Джевонс (Англія), Л. Вальрс. Основою М. є теорія граничної корисності, згідно з якою ринкова ціна товару визначається не суспільно необхідними витратами праці, а ступенем насичення потреби у ньому (див. Теорія граничної корисності), корисністю останньої одиниці запасу певного виду товарів. Згодом такий підхід був втілений в теорії витрат виробництва, ціни, розподілу тощо. М. має позитивні та негативні сторони. До перших належить детальний аналіз функціонування ринку, з'ясування закономірностей ціноутворення та грошового обігу, попиту, намагання дослідити питання оптимального розподілу і використання ресурсів та інші проблеми. До негативних сторін М. відносять суб'єктивність мотивації оцінки людей, абстрагування від вивчення соціально-економічної суті капіталізму, тобто відносин власності або виробничих відносин. На першому плані у прихильників М. були не відносини між людьми у різних сферах суспільного відтворення, а ставлення людини до речі. Тому найбільших успіхів вони досягли при аналізі технологічного способу виробництва, техніко-економічних, а не соціально-економічних відносин між людьми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити